Duomenų apsauga

Dussmann Service

Bendroji dalis

KGaA „Dussmann Stiftung & Co.“ ir susijusios įmonės (toliau – „Dussmann“) rimtai vertina jūsų duomenų saugumą ir laikosi duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Asmeniniai duomenys renkami tik tiek, kiek reikia. Mūsų darbuotojai yra įsipareigoję laikytis duomenų apsaugą, diskretiškumą ir konfidencialumą reglamentuojančių teisės aktų.

Šiame dokumente aiškinama, kaip mes renkame informaciją jūsų apsilankymo metu ir kaip ji yra naudojama.

Asmeniniai duomenys ir sutikimas

Asmeniniai duomenys yra apibrėžiami kaip informacija, susijusi su nustatytu ar galimu nustatyti fiziniu asmeniu (pvz., vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, gimimo data).

„Dussmann“ renka, apdoroja ir naudoja jūsų asmeninius duomenis tik gavę jūsų išankstinį sutikimą. Jūsų asmeniniai duomenys naudojami tik tais tikslais ir ta apimtimi, kuri nurodyta sutikimo pareiškime. Savo sutikimą galite bet kuriuo metu atsiimti. Gavę pranešimą dėl sutikimo atsiėmimo, mes jūsų duomenis ištriname arba užblokuojame. Savo pranešimus dėl sutikimo atsiėmimo siųskite šiuo adresu:

El. paštu: datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de

Paštu: KGaA „Dussmann Stiftung & Co.“, Friedrichstraße 90, 10117 Berlynas

Kai lankotės mūsų svetainėse, tam tikra informacija laikinai išsaugoma: kompiuterio prisijungimo duomenys, interneto svetainės, kuriose lankotės, apsilankymo data bei trukmė ir naršyklės bei operacinės sistemos duomenys. Tai standartinis veiksmas, atliekamas sistemos saugumo tikslais. Tokie asmeniniai duomenys kaip jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ar el. pašto adresas neišsaugomi, nebent juos nurodote savo noru, pavyzdžiui, registruodamiesi sutarčiai sudaryti ar kitu tikslu.

Asmeninių duomenų naudojimas ir platinimas

Jei jūsų asmeniniai duomenys yra būtini tam, kad galėtumėte pasirašyti, apdoroti ar nutraukti sutartį ar pan., arba svetainės administravimo tikslais, mes jūsų asmeninius duomenis renkame, apdorojame ir naudojame.

Jūsų duomenys bus naudojami tik produktų tyrimų ar rinkodaros tikslais, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, jei tam davėte savo sutikimą arba jei nenurodėte, kad tam prieštaraujate.

Mes neplatinsime ir neparduosime jūsų asmeninių duomenų ir jokiu kitu būdu neperduosime jų trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai daroma apdorojant jūsų sutartį arba jūs tam davėte savo sutikimą. Į mokėjimo procesą gali būti įtraukta kredito įstaiga arba išorės paslaugų teikėjas. Tokiu atveju mes duomenis perduodame laikydamiesi duomenų apsaugos teisės aktų.

Kontaktinės formos

Jei mūsų svetainėje užpildysite kontaktinę formą, pateikti duomenys bus išsaugoti ir perduoti „Dussmann“ kontaktiniam asmeniui. Jie nebus naudojami jokiais kitais tikslais, išskyrus nurodytus kontaktinėje formoje.

Trečiųjų šalių prieiga prie asmeninių duomenų

Mes renkame, apdorojame ir naudojame asmeninius duomenis patys ir pasitelkdami kitas „Dussmann Group“ priklausančias įmones ar paslaugų teikėjus, į kuriuos kreipiamės, nebent aiškiai nurodyta, kad įmonė neįtraukiama. Tokiais atvejais mes užtikriname, kad bus laikomasi duomenų apsaugos teisės aktų. Paslaugų užsakymo kontekste išorės paslaugų teikėjas gali būti pasamdytas, pavyzdžiui, prekių pristatymo ar reklamos paslaugoms.

Asmeniniai duomenys be jūsų sutikimo nėra perduodami niekam, išskyrus įgaliotąsias valstybės institucijas, jei to reikalaujama pagal įstatymą arba teismo sprendimu. Jūsų asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus parduodami ar kitaip išnaudojami.

Slapukai

„Slapukai“ (angl. cookies) – tai maži tekstiniai failai, kuriuose išsaugoma konkreti informacija apie jūsų kompiuterį, kai jūs apsilankote svetainėje. Slapukai padeda nustatyti naudojimosi svetainėmis dažnumą, mūsų svetainių lankytojų skaičių ir gauti patogiai bei efektyviai pateiktą informaciją. Slapukai negali sugadinti jūsų kompiuterio ar būti užkrėsti virusais.

Mes naudojame vadinamuosius „seanso slapukus“ (angl. session-cookies), kurie yra saugomi tik jūsų apsilankymo mūsų svetainėje metu.

Informaciją galima pasiekti ir be slapukų – naršyklėje juos galima išjungti, o tam tikrose svetainėse – apriboti. Savo naršyklėje galite nustatyti, kad apie siunčiamą slapuką jums būtų pranešta. Vis dėlto atkreipkite dėmesį, kad tai gali apriboti puslapio peržiūrą ir vartotojo funkcijas.

„Google Analytics“

Ši svetainė naudoja svetainių analizės paslaugą „Google Analytics“, kurią teikia „Google Inc.“ (toliau – „Google“). „Google Analytics“ taip pat naudoja slapukus (žr. 6 skyrių). Slapuko sugeneruota informacija apie jūsų apsilankymą svetainėje perduodama į „Google“ serverį JAV ir išsaugoma. ES valstybėse narėse prieš perdavimą „Google“ sutrumpina IP adresą.

Svetainės valdytojui paprašius, „Google“ pagal šią informaciją svetainės valdytojui pateikia svetainės naudojimo įvertinimą ir sugeneruoja ataskaitas bei paslaugas.

IP adreso, kurį jūsų naršyklė perduoda „Google Analytics“, „Google“ nesusieja su kitais duomenimis.

Savo naršyklėje galite nustatyti, kad slapukai nebūtų išsaugomi, tačiau atkreipkite dėmesį, kad tai gali apriboti puslapio peržiūrą ir vartotojo funkcijas.

Informacijos apie jūsų apsilankymą svetainėje rinkimą (įskaitant jūsų IP adresą) galite išjungti spustelėję šią nuorodą ir atsisiuntę bei įdiegę naršyklės priedą:

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de)

Jei nenorite, kad „Google Analytics“ rinktų jūsų duomenis, spustelėkite šią nuorodą. Taip bus nustatytas atsisakymo slapukas, kuris ateityje nebeleis rinkti duomenų apie jūsų apsilankymus:


Disable Google Analytics

Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite čia http://www.google.com/analytics/terms/de.html arba https://www.google.de/intl/de/policies/

Atminkite, kad šioje svetainėje „Google Analytics“ paslauga išplėsta įtraukiant kodą „anonymizeIp“, kuris užtikrina anoniminį IP adresų rinkimą (vadinamąjį IP maskavimą (angl. IP masking).

„Google“ žemėlapių naudojimas

Šioje svetainėje naudojami „Google Maps“ žemėlapiai vietoms vizualizuoti ir kelio nuorodoms pateikti. „Google“ žemėlapius valdo „Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Naudodamiesi šia svetaine, jūs automatiškai sutinkate su tuo, kad duomenis automatiškai rinks, apdoros ir naudos „Google“, „Google“ atstovas ar trečiosios šalies paslaugų teikėjas.

„Google“ žemėlapių naudojimo sąlygas rasite https://developers.google.com/maps/terms ir google.com pateiktoje privatumo strategijoje, kur pateikiama informacija apie skaidrumą ir pasirinkimus.

Naujienlaiškis

Jei užsiprenumeruojate vieną iš mūsų naujienlaiškių, turite nurodyti bent vieną galiojantį el. pašto adresą. Kitos informacijos pateikimas yra savanoriškas. Užsiprenumeravus naujienlaiškį, sistema atsiunčia el. laišką su aktyvinimo nuoroda, kad patvirtintumėte, jog esate el. pašto adreso savininkas ir sutinkate su prenumerata. Į naujienlaiškių gavėjų sąrašą būsite įtrauktas tik tada, kai patvirtinsite savo prenumeratą (vadinamoji dvigubo sutikimo procedūra (angl. double opt-in).

Savo el. pašto adreso įtraukimą į sąrašą ir naujienlaiškio gavimą galite bet kuriuo metu atšaukti spustelėję naujienlaiškyje pateiktą nuorodą.

Saugumas

Buvo imtasi visų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo ir nederamo panaudojimo. Duomenys yra saugomi saugioje, viešai neprieinamoje aplinkoje.

Šios duomenų apsaugos strategijos pakeitimas

Šis patvirtinamas yra nuolat atnaujinamas. Jį gali būti būtina pakeisti, remiantis sąlygų ar teisės aktų pakeitimais. Jei naudojatės svetaine, laikoma, kad jūs su šiais pakeitimais sutinkate.

Sutikimo atsiėmimas ir duomenų ištrynimas

Bet kokie išsaugoti asmeniniai duomenys ištrinami, kai tinkamai atsiimate savo sutikimą, kai jie nebėra reikalingi tuo tikslu, kuriam buvo išsaugomi, arba kai duomenų rinkimas neatitinka teisės aktų.

Teisė į informaciją

Jei turite klausimų, susijusių su asmeninių duomenų rinkimu, apdorojimu ar naudojimu, jei norėtumėte gauti informacijos, pataisyti, blokuoti ar ištrinti duomenis arba duoti ar atsiimti sutikimą, prašome kreiptis į mūsų duomenų apsaugos specialistą:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedemann Brückner
Duomenų apsaugos specialistas
Friedrichstrasse 90
10117 Berlynas

Tel. +49 30 2025-2044  datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de