Sertifikatai

Integruota valdymo sistema

Įdiegtos ir sertifikuotos vadybos sistemos:

  • Kokybės vadybos sistema, atitinkanti  DIN EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“ reikalavimus;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema, atitinkanti LST 1977:2008 „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai (BS OHSAS 18001:2007)“ reikalavimus;
  • Aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2005 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ reikalavimus
  • Maisto saugos vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 22000+AC:2006 ”Maisto saugos vadybos sistemos. Bet kuriai maisto gamybos grandinės organizacijai keliami reikalavimai ” reikalavimus;
  • Energijos vadybos sistema, atitinkanti EN ISO 50001:2011 „Energijos naudojimo vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo vadovas„ reikalavimus
  • Atitikimą Socialinės atsakomybės SA 8000:2014 standartui
  • Ekologiško maisto gamybos tvarka, sertifikuota EKOAGROS sertifikatu

Pradinis ir tolesnis mokymas

Kvalifikuoti ir motyvuoti

Vienas mūsų prioritetų – aukštos kvalifikacijos personalas. Mes siūlome išsamią pradinio ir tolesnio mokymo kursų, apimančių įvairius dalykus, programą. 

Korporatyvinė atsakomybė

Mūsų įsipareigojimai

Įsipareigojimas

Dussmann Principai

Maisto saugos politika