Duomenų apsauga

Dussmann Service

1. Bendroji dalis
Dussmann Stiftung & Co. KGaA ir jos filialai (toliau vadinami „Dussmann“) labai rimtai vertina jūsų asmeninių duomenų apsaugą ir laikosi duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Asmeniniai duomenys mūsų interneto svetainėse tvarkomi tik tiek, kiek tai reikalinga konkrečioje situacijoje. Mūsų darbuotojai yra įpareigoti laikytis konfidencialumo, informacijos neplatinimo bei duomenų apsaugos, kaip tai numato įstatymų nuostatos.

Toliau paaiškinsime, kokia informacija bus renkama jūsų apsilankymo mūsų tinklalapyje metu, ir kaip ši informacija vėliau bus naudojama. Žemiau taip pat pateiksime informacijos, kokiems tikslams yra renkami jūsų duomenys ir kaip jūs galite pasinaudoti savo teisėmis. Privatumo politiką jūs bet kuriuo metu galite atsidaryti ir atsispausdinti, kiekvieno puslapio apačioje pasirinkę skirtuką „Duomenų apsauga“.

2. Asmeniniai duomenys

Asmeniniai duomenys – tai bet kokia informacija, susijusi su identifikuojamu fiziniu asmeniu arba tais duomenimis, kurie leis šį asmenį identifikuoti (pvz., tikrasis jūsų vadas, adresas ar telefono numeris).

3. Atsakingas asmuo

Už duomenų tvarkymą atsako

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90, 10117 Berlynas

Filialų sąrašą galite peržiūrėti paspaudę šią nuorodą https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/. Kai kreipiatės tiesiogiai į kurį nors filialą, esantį vienoje iš valstybių-narių, šis filialas ir bus laikomas atsakingu asmeniu.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktinė informacija:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Duomenų apsaugos pareigūnas
Friedrichstraße 90, 10117 Berlynas

datenschutzbeauftragter@dussmann.de
Telefonas: +49 30 2025-0

4. Duomenų kategorijos, tikslai ir duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje ir/arba internetu su mumis sudarius sutartį, mūsų žinion pateks tam tikri jūsų asmeniniai duomenys, kuriuos mes ir tvarkysime. Tai gali būti šie duomenys:

 • Vardas, pavardė
 • Adresas
 • El. pašto adresas
 • Telefono ar fakso numeris
 • Užklausos data ir laikas
 • Naršymo turinys (konkretus puslapis)
 • Prieigos būklė / HTTP būsenos kodas
 • Perduodamų duomenų kiekis
 • Interneto svetainė, per kurią buvo prisijungta
 • Naršyklės tipas ir versija
 • Naršyklės programinės įrangos kalba ir versija
 • IP adresas ir interneto prieigos teikėjas
 • Operacinė sistema
 • Naudojantis mobiliuoju įrenginiu – jo gamintojas / įrenginio tipas
 • Prekė / paslauga
 • Banko ir kreditinės kortelės duomenys

Šiuos duomenis tvarkysime interneto svetainės reikmėms, sutarčiai tvarkyti ir vykdyti, o taip pat asmeninės reklamos tikslais. Taip pat šiuos duomenis naudosime savo pačių įstatyminiams įsipareigojimams vykdyti, kaip to reikalauja šalies ir federalinės institucijos (pvz., mokesčių inspekcija). Šio veiksmo teisinis pagrindas yra Privatumo politikos reglamento (vok. DS-GVO) 6 str. 1 pastr. a), b), c) ir f) skiltys. Tam, kad galėtume jus vienareikšmiškai identifikuoti sutarties sudarymo atveju, mažiausiai mums reikės jūsų vardo, pavardės ir, galbūt, adreso. Neturint šių minimalių duomenų vykdyti sutartį nėra įmanoma.

IP adresas bus naudojamas tik tiek, kiek tai yra būtina teisėtiems duomenų valdytojo ar bet kurios trečiosios šalies interesams apsaugoti, nebent dominuoja duomenų subjekto, kurio atžvilgiu reikalinga asmens duomenų apsauga, interesai ar pagrindinės teisės ir laisvės. Teisėti interesai apima mūsų svetainės naudojimo duomenų vertinimą, tiesioginę rinkodarą ir svetainės optimizavimą, teisinių pretenzijų persekiojimą, nusikalstamų veikų tyrimą ir mūsų IT saugumo sistemų priežiūrą. Valdymas atliekamas vadovaujantis DS-GVO 6 str. 1 pastr. f) skiltimi.

Tik tuo atveju, jei jūs suteikėte mums savo išankstinį sutikimą, arba – kai tai numato įstatymų nuostatos – jei neprieštaravote kaip esamas klientas, šiuos duomenis mes taip pat naudosime apklausoms ir rinkodaros tikslais.

5. Žurnalai

Pagal numatytuosius nustatymus, kai lankotės mūsų tinklalapiuose, laikinai išsaugome užklausą pateikusio kompiuterio prisijungimo informaciją, lankomas svetaines, apsilankymo datą ir trukmę, naršyklės tipą ir naudojamos operacinės sistemos tipo atpažinimo duomenis bei svetainę, iš kurios buvo prisijungta.

6. Užklausos blankas

Jums naudojantis mūsų tinklalapyje esančiu užklausos blanku, turėsime apdoroti jūsų pateiktą informaciją, kad gautą žinutę galėtume perduoti tinkamam „Dussmann“ darbuotojui, o jis galėtų vėliau su jumis susisiekti. Kitais tikslais per užklausos blanką gautų duomenų nenaudosime. Duomenys tvarkomi vadovaujantis DS-GVO 6 str. 1 pastr. f) skiltimi. Mūsų tikslas – gauti jūsų duomenis ir atsakyti į jūsų užklausą.

7. Naujienlaiškiai

Užsakius vieną iš mūsų siūlomų naujienlaiškių, mums bus reikalingas galiojantis el. pašto adresas. Papildomi duomenys pateikiami laisva valia. Užsiregistravus, nurodytu el. paštu mūsų sistema atsiųs elektroninį laišką, kuriame bus registraciją aktyvuojanti nuoroda: ją paspaudus galėsite patvirtinti naujienlaiškio prenumeratą. Taip mes būsime užtikrinti, kad nurodytas el. pašto adresas iš tiesų jums priklauso, ir jūs sutinkate gauti mūsų naujienlaiškius. Jūsų el. pašto adresas į naujienlaiškius siunčiančią programą bus įtrauktas, o pačių naujienlaiškių siuntimas bus pradėtas tik tuomet, jei patvirtinsite savo registraciją ir paspausite el. laiške gautą naujienlaiškių siuntimo aktyvavimo nuorodą (taip vadinamas dvigubas patvirtinimas). Duomenys tvarkomi vadovaujantis DS-GVO 6 str. 1 pastr. a) skiltimi.

Jums, kaip aktyviam mūsų klientui, el. paštu reguliariai siųsime informaciją su produkcijos pasiūlymais. Šią informaciją siųsime nepriklausomai nuo naujienlaiškių. Šių pasiūlymų tikslas – pasiūlyti savo paslaugas ir produkciją. Duomenys tvarkomi vadovaujantis DS-GVO 6 str. 1 pastr. f) skiltimi. Mūsų tikslas – suteikti informacijos apie savo gaminius ir paslaugas.

Jei nebenorėsite daugiau gauti tam tikro turinio mūsų el. laiškų, prenumeratos galėsite bet kuriuo metu atsisakyti paspaudę nuorodą, kurią rasite kiekvieno el. laiško pabaigoje.

8. Asmeninių duomenų gavėjas

Vadovaujantis teisiniais įgaliojimais, jūsų asmeninė informacija gali būti atskleista šioms gavėjų kategorijoms:

 • Žiniatinklio analizės paslaugų teikėjams
 • IT paslaugų teikėjams
 • „Dussmann Group“ filialams (žr. aukščiau esančią nuorodą)
 • Institucijoms ir kitoms viešosioms įstaigoms

9. Trečiųjų šalių prieiga prie jūsų asmeninių duomenų

Asmeninius duomenis tvarkome mes patys ir – jei akivaizdžiai nesame paskelbę kitaip – kiti „Dussmann Group“ koncerno filialai arba mūsų įgaliotos paslaugų teikimo įmonės. Dviem pastaraisiais minimais atvejais visada užtikrinsime, kad koncerno arba paslaugų teikimo įmonės laikysis susijusių įstatyminių duomenų apsaugos nuostatų ir su jomis susijusių įsipareigojimų.

Asmeninių duomenų perdavimas be jūsų sutikimo galimas tik tuomet, jei jų teisėtai prašo valstybinė institucija, o mus įstatymų nuostatos įpareigoja šiuos duomenis perduoti, arba – jei šiuos duomenis perduoti mus įpareigoja teismo sprendimas.

10. Slapukai

Slapukai nėra tekstiniai failai, kurie jūsų apsilankymo mūsų interneto svetainėje metu leistų mums iš jūsų kompiuterio rinkti specifinę, su jumis asmeniškai susijusią informaciją. Slapukai mums padeda nustatyti naudojimosi mūsų interneto svetaine dažnumą ir naudotojų skaičių, o taip pat parengti kaip galima labiau jums priimtinus ir naudingus pasiūlymus. Mes naudojame taip vadinamus seanso slapukus, kurie išsaugomi tik jūsų vizito mūsų interneto svetainėje metu.

Naudotis mūsų pasiūlymais galima ir be slapukų. Savo naršyklėje jūs galite išjungti slapukų saugojimą, apriboti jų kiekį tam tikrose interneto svetainėse arba nustatyti naršyklę taip, kad ji iš karto informuotų apie esamus slapukus. Tačiau tokiu atveju turite turėti omenyje, kad puslapio turinys ir vartotojo informavimas bus teikiamas ribotai.

11. „Google Analytics“

Ši interneto svetainė naudoja „Google Analytics“ – Google Inc. („Google“) internetinių svetainių lankomumo analizavimo priemonę. „Google Analytics“ taip pat naudoja slapukus. Slapukų surinkta informacija seanso interneto svetainėje metu paprastai siunčiama į „Google“ serverį JAV ir ten išsaugoma. Šioje interneto svetainėje aktyvavus IP anonimiškumą, Europos Sąjungos šalyse-narėse arba kitose Europos ekonominės zonos valstybėse-narėse „Google“ sutrumpins jūsų IP adresą. Tik išimtinais atvejais į vieną iš JAV esančių „Google“ serverių bus perduotas pilnas IP adresas bus ir tik ten trumpinamas.

Šios interneto svetainės operatoriaus pavedimu „Google“ naudos šią informaciją jūsų naršomos interneto svetainės naudojimui įvertinti, ataskaitoms apie veiklą interneto svetainėse parengti ir kitoms su interneto svetainių ir paties interneto naudojimu susijusioms paslaugoms teikti. Jūsų naršyklės „Google Analytics“ perduotas IP adresas nebus siejamas su kitais „Google“ surinktais duomenimis.

Atitinkamomis nuostatomis savo naršyklėje galite užkirsti kelią slapukams išsaugoti; tačiau atkreipiame jūsų dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite visa apimtimi naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

Be to, jūs galite neleisti „Google“ rinkti su naršymu interneto svetainėje susijusių duomenų per slapukų sugeneruotus failus (įskaitant jūsų IP adresą) bei juos tvarkyti „Google“, paspaudę toliau pateiktą nuorodą (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) ir atsisiuntę bei įsidiegę naršyklės įskiepius. Paspaudę žemiau esančią nuorodą jūs galite užkirsti kelią „Google Analytics“ rinkti duomenis.

Daugiau informacijos apie naudojimo sąlygas ir duomenų apsaugą rasite čia: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. Atkreipiame jūsų dėmesį į tai, kad šioje interneto svetainėje „Google Analytics“ buvo praplėstas kodu „gat._anonymizeIp();“, kad būtų galima anonimiškai gauti IP adresą (taip vadinamas IP-Masking).

12. „Google ReCaptcha“

Mes taip pat naudojame „Google“ paslaugą „reCaptcha“, kuri leidžia mums nustatyti, ar įrašą užklausos blanke ar naujienlaiškyje daro žmogus, ar kompiuteris. Remiantis šiais duomenimis „Google“ tikrina, ar jūs esate žmogus, ar kompiuteris: naudojamo prietaiso IP adresą, interneto svetainę, kurią naršote pas mus, ir į kurią yra integruotas „Captcha“, apsilankymo datą ir trukmę, naudojamos naršyklės ir operacinės sistemos tipo atpažinimo duomenis, „Google“ paskyrą, jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros, pelės judėjimą „reCaptcha“ plote bei užduotis, kai turite atpažinti paveikslėlius. Aprašytas duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis DS-GVO 6 str. 1 pastr. f) skiltimi. Teisėtas šio duomenų tvarkymo mūsų interneto svetainėje tikslas – užtikrinti mūsų interneto svetainės saugumą ir apsisaugoti nuo automatinių įrašų ar atakų.

13. „Google Maps“ naudojimas

Žemėlapiams ir privažiavimui pavaizduoti šioje interneto svetainėje yra naudojama programa „Google Maps“. „Google Maps“ tvarko įmonė Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, JAV. Mūsų tikslas, naudojant „Google“ suteikti lankytojui informacijos apie buvimo vietą. Aprašytas duomenų tvarkymas atliekamas vadovaujantis DS-GVO 6 str. 1 pastr. f) skiltimi.

„Google Maps“ naudojimo sąlygas rasite „Google Maps“ parengtose naudojimo sąlygose. "Google" pateikiama papildoma informacija čia: https://www.google.com/policies/privacy.  Duomenų apsaugos nuostatas galima čia: https://adssettings.google.com/authenticated.

14. „Facebook“gerbėjų puslapių (Fan Pages) naudojimas

Įmonė „Dussmann“ socialiniame tinkle „Facebook“ veda taip vadinamus gerbėjų puslapius (Fan Pages). Turimos omenyje „Facebook“ siūlomos interneto svetainės, kuriose pristatoma įmonė „Dussmann“ ir per kurias ji gali susisiekti pvz., su klientais ir interesantais.

Bendra atsakomybė kartu su „Facebook“: Jums lankantis mūsų gerbėjų puslapiuose, kartu su „Facebook“ mes esame atsakingi už Jūsų duomenų rinkimą. Dėl informacijos kaupimo bendros atsakomybės kontekste mes vadovaujamės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (vok. DSGVO) 13 str., o apsilankymo mūsų gerbėjų puslapiuose metu per Jūsų IP adresą „Facebook“, šalia viso kito, apdoroja Jūsų asmeninius duomenis bei kitą informaciją, renkamą per kompiuteryje esančius slapukus. Susistemintą bei anonimiškai parengtą lankytojų statistiką „Facebook“ perduoda mums. Daugiau informacijos apie tai rasite „Facebook“, paspaudę šią nuorodą: http://de-de.facebook.com/help/pages/insights.

Šiame kontekste surinktus Jūsų duomenis tvarko Facebook Ireland Ltd. ir, jeigu reikia, perduoda juos į kitas šalis, esančias už Europos Sąjungos ribų. Kokią konkrečiai informaciją „Facebook“ gauna ir kaip ją naudoja, bendra tvarka aprašoma „Facebook“ Duomenų naudojimo politikoje, su kuria galima susipažinti spaudžiant šią nuorodą: http://de-de.facebook.com/about/privacy.

Jei esate registruotas „Facebook“ vartotojas, Jūsų naudojamame prietaise yra slapukas su Jus identifikuojančiais duomenimis „Facebook“ platformoje. Tokiu būdu „Facebook“ gali atpažinti, kad Jūs ieškojote mūsų gerbėjų puslapių ir kokiu būdu jais naudojotės. Tai galioja ir visiems kitiems „Facebook“ puslapiams. Jei norite šito išvengti, turite išsiregistruoti iš „Facebook“ arba išaktyvuoti funkciją „likti prisijungus“, kuri Jūsų prietaise ištrins ten esančius slapukus. Tuomet išjunkite ir iš naujo įjunkite interneto naršyklę.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad surinkti duomenys taip pat gali būti siunčiami į JAV esančias įmones, o tai reiškia – už Europos Sąjungos ribų. Jungtinėse Amerikos Valstijose negalioja Europos Komisijos sprendimai. Tačiau „Facebook“ yra ES ir JV privatumo skydo dalyvė (angl. EU US Privacy Shield) (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Mūsų atsakomybė: Jums naudojantis gerbėjų puslapiais, „Dussmann“ taip pat apdoroja visus tuo metu surinktus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate savanoriškai (pvz., komentaru), ir naudoja juos tam, kad galėtų atsakyti į Jūsų užklausas, bendrauti su Jumis ir skelbti viešai turinį, pateikiamą gerbėjų puslapiuose arba „Dussmann“. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (vok. DSGVO) 6 str. 1 b. ir f. punktai. Mūsų interesas – informacija apie naudotojus, klientus ir interesantus, o taip pat galimybė susisiekti su šiais asmenimis.

Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad kaip konkrečiai „Facebook“ tvarko duomenis – tiek pilnumo, tiek turinio prasme, mums nėra žinoma ir mes nedarome tam jokios įtakos. Esant pažeistoms Jūsų teisėms, Jūs, žinoma, turite teisę teikti mums pretenzijas. Tačiau tais atvejais, kai tai bus susiję išskirtinai su duomenų tvarkymu, už kurį atsako tik „Facebook“, informuojame iš anksto, kad mūsų galimybės yra ribotos, kad galėtume Jus nukreipti atsakingiems „Facebook“ darbuotojams.

15. Duomenų saugojimo trukmė

Jūsų duomenis saugome tiek, kiek to reikia konkrečiam tikslui arba, kai tam mus įpareigoja įstatymai:

tam tikrus duomenis, reikalingus pirkimo sutartims vykdyti ir tvarkyti, mokesčių įstatymas numato (dokumentų duomenims) 6 arba 10 metų saugojimo trukmę. Šiuo laikotarpiu duomenų tvarkymas yra ribojamas. Duomenų saugojimo prievolė paprastai prasideda pasiūlymo pateikimo arba sutarties įvykdymo kalendorinių metų pabaigoje.

16. Sauga
Mes imamės visų reikalingų techninių ir organizacinių priemonių, reikalingų jūsų asmeninių duomenų praradimui ir piktnaudžiavimui jais išvengti. Jūsų duomenys bus saugomi saugioje ir neviešoje vietoje. Visose interneto svetainėse yra naudojamas SSL raktas. Duomenys užrakinami jų perdavimo metu. Saugumo sumetimais šioje vietoje mes neįkeliame jokių kitų duomenų.

17. Teisių pažeidimas

Sutikimo atšaukimas

Davus savo sutikimą tvarkyti asmeninius duomenis, jį galima bet kuriuo metu atšaukti ir palikti galioti pastarąjį sprendimą. Atšaukimą galite siųsti adresu datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de. arba paštu: Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90, 10117 Berlynas

Kitos teisės

Savo teisių paisymo galite reikalauti savo šalyje esančiame konkrečiame „Dussmann Group“ filiale. Atsakingų filialų pavadinimus ir adresus rasite šiame sąraše https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/ arba ieškokite informacijos prie konkretaus filialo kontaktų.

Jūs turite teisę iš atsakingo „Dussmann Group filialo“ reikalauti patvirtinimo, kad yra tvarkomi su jumis susiję asmeniniai duomenys; tokiu atveju jūs turite teisę gauti informacijos apie šiuos asmeninius duomenis ir informaciją, nurodoma DS-GVO 15 str.

Jūs taip pat turite teisę iš atsakingo filialo reikalauti nedelsiant pataisyti su jumis susijusius neteisingus asmeninius duomenis ir, jeigu reikia, papildyti neišsamius duomenis (DS-GVO 16 str.). Jūs turite teisę iš atsakingo filialo reikalauti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų nedelsiant ištrinti, jei jūsų įvardinta priežastis sutampa su viena iš DS-GVO 17 str. minimų priežasčių, pvz., jei duomenys nebereikalingi tikslui pasiekti (panaikinimo teisė).

Jūs turite teisę iš atsakingo filialo reikalauti duomenų tvarkymo apribojimo, jei tam nurodoma viena iš DS-GVO 18 str. minimų priežasčių, pvz., jei esate išreiškę savo nesutikimą duomenims tvarkyti.

Jūs turite teisę iš atsakingo filialo reikalauti, kad jūsų asmeninius duomenis, kuriuos jūs esate pateikę mums, jis perduotų jums arba kitai atsakingai šaliai standartiniu arba mechaniniu formatu (teisė perduoti duomenis DS-GVO 20 str.), jei tai yra techniškai įgyvendinama.

Dėl ypatingų priežasčių jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad būtų nutrauktas jūsų asmeninių duomenų tvarkymas. Tokiu atveju atsakingas filialas nebeturi teisės tvarkyti asmeninių duomenų, nebent jis gali pateikti įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo priežasčių, svaresnių už to asmens interesus, teises ir laisvę, arba jei duomenų tvarkymas padeda įtvirtinti, įvykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (DS-GVO 21 str.).

Nepažeisdami jokių kitų administracinių ar teisminių teisių gynimo priemonių, jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, jei manote, kad jūsų asmeninių duomenų tvarkymas pažeidžia DS-GVO įstatymą (DS-GVO 77 str.). Jūs galite pasinaudoti šia teise priežiūros institucijoje šalyje-narėje, kur jūs gyvenate, dirbate arba kur galimai buvo įvykdytas pažeidimas. Dussmann Stiftung & Co. KGaA veiklą Berlyne atsakinga priežiūros institucija yra Krašto duomenų apsaugos ir informacijos teisės inspekcija, Friedrichstr. 219, 10969 Berlynas. Dėl atsakingų filialų priežiūrą valstybėse-narėse už Vokietijos ribų atsakingos vietos institucijos, į kurias ir reikėtų kreiptis.

18. Šios privatumo politikos pakeitimai

Siekiant užtikrinti, kad mūsų privatumo politika visuomet atitiktų galiojančias įstatymų nuostatas, mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atlikti pakeitimus. Tai taikoma ir tiems atvejams, kai dėl naujų, pakeistų pasiūlymų ar teikiamų paslaugų privatumo politiką reikia atnaujinti.

Jei dėl šios privatumo politikos turite klausimų ar pastabų, galite susisiekti su mumis. Esame dėkingi, kad jūs patikite mums savo duomenis.

Būklė: 2018.08.23