Atitiktis bei sąžiningumas

Etiška verslo praktika

„Dussmann Group“ netoleruoja korupcijos, nesąžiningos konkurencijos praktikos arba kitų teisės aktų pažeidimų ir ėmėsi priemonių, skirtų užkirsti kelią minėtiesiems pažeidimams ir bet kokioms kylančioms problemoms spręsti.

„Dussmann Group“ bendrovėje atitiktis neapsiriboja įstatymų ir vidinių reikalavimų, pvz., politikų, procedūrinių gairių ir procedūrinių nurodymų, laikymusi. Atitiktis apibrėžia mūsų elgesį, sprendimų priėmimą ir sandorius, įgyvendinamus bet kokioje verslo veikloje, bet kurioje pasaulio vietoje ir visuose bendrovės lygmenyse.

Atitikties valdymas

„Dussmann Group“ veiklos atitiktis yra užtikrinama vykdant atitikties valdymą. Programos metu užtikrinamas teisės aktų, vidinių principų ir taisyklių laikymasis, didinamas „Dussmann“ darbuotojų sąmoningumas ir informuotumas apie verslo etikos principus.

Pranešimas apie įstatymų ir bendrovės nuostatų nesilaikymą

Žinote arba įtariate apie bet kokius „Dussmann Group“ elgesio kodekso pažeidimus? Jeigu norite pranešti apie pažeidimą, susisiekite su savo vadovu. Darbuotojai ir išorės šalys taip pat gali bet kuriuo metu tiesiogiai susisiekti su Grupės atitikties skyriumi.

Konfidenciali pranešimo sistema

Jeigu nenorite naudoti minėtųjų priemonių, galite susisiekti su nepriklausomu išoriniu kontrolieriumi. Jesko Trahms yra įpareigotas neatskleisti informacijos ir perduoti ją atitikties skyriui tik gavus išreikštą pranešėjo sutikimą. Pateikus prašymą, pranešėjas gali likti anonimu.

Jesko Trahms
Ombudsman
„BDO Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH“
Zielstattstraße 40, 81379 Miunchenas, Vokietija
+49 89 74325-234

„Dussmann Group“ elgesio kodeksas

Elgesio kodekse aprašomi „Dussmann“ principai yra pateikiami kaip vienareikšmių ir privalomų taisyklių rinkinys, kuriuo vadovaujantis priimame sprendimus ir atliekame verslo sandorius. Tikimės, kad personalas, tiekėjai ir verslo partneriai pripažins šiuos etikos principus ir jais vadovausis.

Elgesio_kodeksas
Elgesio kodeksas Sbrangovu ir tiekeju