Dussmann pastatų administravimas
Dussmannpastatų administravimas

Pastatų administravimas – efektyvus ir šiuolaikinis

Skirtos tam, kad galėtumėte pasikliauti savo technine įranga

Kad techninės sistemos Jūsų pastate visuomet funkcionuotų, svarbu atsižvelgti ne tik į specifinius Jūsų ūkio sektoriaus reikalavimus, bet ir į Jūsų įmonės techninių sistemų ypatumus. Mūsų darbuotojai turi patirties visose Pastatų techninių sistemų priežiūros ir įrangos veiklos programos (VdMA 24186) 1-7 dalyse ir DIN 276 numatytose srityse. Savo paslaugas organizuojame  taip, kad darbo procesai vyktų  efektyviai. Mes sujungiame atskiras paslaugų sritis, tokiu būdu sukurdami išvien veikiančią sistemą, kuri duos didesnę ekonominę naudą. Aukšta mūsų paslaugų kokybė yra pasiekiama ne tik naudojant šiuolaikiškas elektroninio duomenų apdorojimo sistemas ir laikantis įstatymuose numatytų nuostatų, bet taip pat  nuosekliai rengiant mūsų specialistus bei keliant jų kvalifikaciją.

Be to, mums prižiūrint Jūsų pastatų technines sistemas, galite tikėtis visiško nešališkumo. Mes dirbame nepriklausomai nuo gamintojų interesų ir veikiame išskirtinai Jūsų naudai

Integruota valdymo sistema

Patvirtinti standartai

Integruota valdymo sistema leidžia reguliuoti visus kokybės, aplinkosaugos ir sveikatos bei saugos valdymo procesus bei procedūras. 

Pradinis ir tolesnis mokymas

Kvalifikuoti ir motyvuoti

Vienas mūsų prioritetų – aukštos kvalifikacijos personalas. Mes siūlome išsamią pradinio ir tolesnio mokymo kursų, apimančių įvairius dalykus, programą.