Konsultavimas ir koncepcijos

Detalūs ir tikslingi

Greta Jūsų techninių įrenginių priežiūros mes siūlome Jums išsamią holistinę konsultaciją bet kokia, su pastatų techninėmis sistemomis susijusia tema. Nesvarbu, ar jau egzistuojančiam objektui, ar dar tik planuojam tam tikros vystymosi stadijos pastatui.

Mūsų inžinieriai ir technikai turi didelę konsultavimo patirtį investicijų  srityje. Čia ypač svarbu surasti sąveikos sąsajas konkrečiose srityse ir jas prasmingai panaudoti. Tai reiškia, kad Jūsų įmonės darbo eigoje yra vertinamos visos individualiospaslaugos, atliekamos pasitelkiant pastatų technines sistemas, ir tokiu būdu yra atskleidžiami galimo optimizavimopotencialai.

Remdamiesi šiuo pagrindu, pagaliau galime išvystyti koncepciją, skirtą Jūsų pastatų techninėms sistemoms, kuri bus optimaliai pritaikyta Jūsų įmonės keliamiems reikalavimams.

Jeigu norėtumėte pasikonsultuoti arba pageidaujatekoncepcijos  savo pastatų techninėms sistemoms, skambinkite mums. Mes su malonumu Jums padėsime.

Mūsų siūlomų paslaugų apžvalga

  • Analizė
  • Konsultavimas investicijų klausimais
  • Lyginamoji analizė
  • Koncepcijos operatoriams
UAB "Dussmann Service"
Susisiekite su mumis
Phone +370 52339425 +370 52339425

Pradinis ir tolesnis mokymas

Kvalifikuoti ir motyvuoti

Vienas mūsų prioritetų – aukštos kvalifikacijos personalas. Mes siūlome išsamią pradinio ir tolesnio mokymo kursų, apimančių įvairius dalykus, programą.