Higieninis valymas

Individualiai ir atsakingai

 

Mes išvystėme savo koncepciją higieniniam valymui: 360°-higiena. Ši holistinė programa ypatingai naudinga ligoninėms ir maisto produktų apdorojimo pramonei. Ji leidžia atsižvelgti į visus optimaliai higienai reikšmingus veiksnius ir juos tarpusavyje sujungia. Drauge su Jumis sudarome individualius valymo ir dezinfekavimo planus. Tarp kitko, mūsų apsauginiai valymo vežimai garantuoja visišką saugumą, kadangi valymo priemonės juose yra saugiai laikomos. Be to, teisingą valymo priemonių naudojimą užtikrina automatinės programos pagalba valdomos dozavimo sistemos , kurios yra specialiai sureguliuojamos kiekvienai Jūsų įmonės sričiai.

Į mūsų higieninio valymo paslaugas įeina taip pat skalbinių bei patalynės paruošimas. Be to, mes turime nuosavą įmonę, kurioje paruošiami sterilūs reikmenys. Mes keičiamės savo žiniomis ir technologijomis tarptautiniu lygiu, todėl galime šioje srityje Jums pasiūlyti pasauliniu mastu aukšto lygio kokybiškas paslauga.

Kreipkitės į mus. Mes su malonumu perimsime visus su saugia higiena susijusius darbus Jūsų įmonėje.

Mūsų paslaugų apžvalga

  • Valymo ir dezinfekavimo planų sudarymas
  • Įprastas higieninis valymas
  • Dezinfekavim
  • Pavojingų atliekų šalinimas
  • Higieniškas skalbinių paruošimas
  • Patalynės paruošimas
  • Sterilių reikmenų paruošimas

UAB "Dussmann Service"
Susisiekite su mumis
Phone +370 52339425 +370 52339425

DIN 2859

Išmatuojama higiena

Dirbame naudodami elektronines kokybės užtikrinimo sistemas, kurios leidžia objektyviai išmatuoti higienos lygį pagal ISO 2859 standartą.